MÔ TẢ DANH MỤC:

Lựa chọn doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng và trading theo kỹ thuât


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 17,128


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết