Bài viết mới

BÁO CÁO NGÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẦM (HNX: HCC)

 Công ty CP Bê Tông Hoà Cầm - HCC quý 2/2016 đạt 7.2 tỷ LNST, lu kế 6 tháng đầu năm đạt 12.4 tỷ LNST qua đó hoàn thành 75% kế hoạch năm. Về ngắn hạn HCC chuẩn bị chia cổ tức 40% bao gồm 20% tiền mặt và 20% cp.


#vcsc #vcscdaily
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẦM (HNX: HCC) Reviewed by Thiêm Lê on 21:18 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Customized by Dung Luong

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Hãy để ABS hỗ trợ bạn